×

辞典

icon上級の辞典
icon上級の辞典
Slovensko-japonský študijný slovníkverzia 2.224.300 hesiel, 4.700 príkladov, 44.900 prekladov© Lingea s.r.o., 2023. Všetky práva vyhradené.スロバキア語-日本語 上級の辞典第 2.2版24.300 項目, 4.700 用例と熟語, 44.900 訳語© Lingea s.r.o., 2023. 版権所有