Wörterbücher
iconWörterbuch Advanced
iconWörterbuch Advanced
Slovensko-nemecký študijný slovníkverzia 2.125.800 hesiel, 5.300 príkladov, 43.700 prekladov© Lingea s.r.o., 2016. Všetky práva vyhradené.Wörterbuch Advanced Slowakisch-DeutschVersion 2.125.800 Stichwörter, 5.300 Beispiele, 43.700 Übersetzungen© Lingea s.r.o., 2016. Alle Rechte vorbehalten.