Titres
iconDictionnaire maxi poche
iconDictionnaire maxi poche
Slovensko-francúzsky študijný slovníkverzia 2.125.800 hesiel, 5.800 príkladov, 52.500 prekladov© Lingea s.r.o., 2016. Všetky práva vyhradené.Dictionnaire maxi poche slovaque-françaisversion 2.125.800 entrées, 5.800 exemples, 52.500 traductions© Lingea s.r.o., 2016. Tous droits réservés