Titles
iconAdvanced
iconAdvanced
Slovensko-anglický študijný slovníkverzia 2.125.800 hesiel, 5.800 príkladov, 48.600 prekladov© Lingea s.r.o., 2016. Všetky práva vyhradené.Slovak-English Dictionary Advancedversion 2.125.800 entries, 5.800 examples, 48.600 translations© Lingea s.r.o., 2016. All rights reserved.