词典
icon高级词典
icon高级词典
Slovensko-čínsky študijný slovníkverzia 2.124.000 hesiel, 4.700 príkladov, 43.100 prekladov© Lingea s.r.o., 2016. Všetky práva vyhradené.斯洛伐克语-汉语 高级词典第 2.1版24.000 个单词, 4.700 个例,短语和成语, 43.100 个翻译词© Lingea s.r.o., 2016. 版权所有