词典
icon高级词典
icon高级词典
Srpsko-kineski rečnik Advancedverzija 2.121.600 odrednica, 5.200 primera, 43.800 prevoda© Lingea s.r.o., 2016. Sva prava zadržana.塞尔维亚语-汉语 高级词典第 2.1版21.600 个单词, 5.200 个例,短语和成语, 43.800 个翻译词© Lingea s.r.o., 2016. 版权所有