词典
icon高级词典
icon高级词典
Dicţionar român-chinez Advancedversiunea 2.117.200 de intrări, 6.300 de exemple, 40.700 de traduceri© Lingea s.r.o., 2016. Toate drepturile rezervate.罗马尼亚语-汉语 高级词典第 2.1版17.200 个单词, 6.300 个例,短语和成语, 40.700 个翻译词© Lingea s.r.o., 2016. 版权所有