Heslá
icongramatika
Vyučovacie predmety
predmetvýučbavyučovanieanatómiabiológiabotanikadejepisdejinyekonómiafilozofiafyzikageografiageometriagramatikahistóriachémiainformatikaliteratúramatematikapravopisprírodopispsychológiasociológiatelocvikzemepiszoológiaskúškaznámkapísomkaprofesoručiteľžiakštudent
Predpony
gramatika
Odvodené slová
gramatikagramatický
Okolie
grafikgrafikagrafitgrafológgrahamgrálgramgramatickýgramatikagramofóngramotnosťgramotnýgranát1granát2granátometgrandióznygrantgranulagrapefruitgratinovanýgrátisgratuláciagratulovaťgravidita
gramatika f
(ling.) gramática f