Titles
iconAdvanced
iconAdvanced
Słownik polsko-angielski Advancedwersja 2.121.800 haseł, 5.400 przykładów, 43.500 tłumaczeń© Lingea s.r.o., 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone.Polish-English Dictionary Advancedversion 2.121.800 entries, 5.400 examples, 43.500 translations© Lingea s.r.o., 2016. All rights reserved.