×

词典

icon高级词典
icon高级词典
Słownik polsko-chiński Advancedwersja 2.221.300 haseł, 5.200 przykładów, 42.600 tłumaczeń© Lingea s.r.o., 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.波兰语-汉语 高级词典第 2.2版21.300 个单词, 5.200 个例,短语和成语, 42.600 个翻译词© Lingea s.r.o., 2023. 版权所有