词典
icon高级词典
icon高级词典
Słownik polsko-chiński Advancedwersja 2.120.400 haseł, 4.900 przykładów, 39.700 tłumaczeń© Lingea s.r.o., 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone.波兰语-汉语 高级词典第 2.1版20.400 个单词, 4.900 个例,短语和成语, 39.700 个翻译词© Lingea s.r.o., 2016. 版权所有