×

辞典

icon上級の辞典
icon上級の辞典
Norsk-japansk ordbok Advancedversjon 2.221.800 oppslagsord, 4.400 eksempler, 44.500 oversettelser© Lingea s.r.o., 2023. Alle rettigheter er forbeholdt.ノルウェー語-日本語 上級の辞典第 2.2版21.800 項目, 4.400 用例と熟語, 44.500 訳語© Lingea s.r.o., 2023. 版権所有