Titles
iconAdvanced
iconAdvanced
Norsk-engelsk ordbok Advancedversjon 2.122.300 oppslagsord, 4.600 eksempler, 46.400 oversettelser© Lingea s.r.o., 2016. Alle rettigheter er forbeholdt.Norwegian-English Dictionary Advancedversion 2.122.300 entries, 4.600 examples, 46.400 translations© Lingea s.r.o., 2016. All rights reserved.