×

词典

icon高级词典
icon高级词典
Norsk-kinesisk ordbok Advancedversjon 2.221.600 oppslagsord, 4.300 eksempler, 44.200 oversettelser© Lingea s.r.o., 2023. Alle rettigheter er forbeholdt.挪威语-汉语 高级词典第 2.2版21.600 个单词, 4.300 个例,短语和成语, 44.200 个翻译词© Lingea s.r.o., 2023. 版权所有