词典
icon高级词典
icon高级词典
Norsk-kinesisk ordbok Advancedversjon 2.121.200 oppslagsord, 4.100 eksempler, 43.200 oversettelser© Lingea s.r.o., 2016. Alle rettigheter er forbeholdt.挪威语-汉语 高级词典第 2.1版21.200 个单词, 4.100 个例,短语和成语, 43.200 个翻译词© Lingea s.r.o., 2016. 版权所有