Ordböcker
iconAdvanced
iconAdvanced
Norsk-svensk ordbok Advancedversjon 2.122.200 oppslagsord, 4.600 eksempler, 37.700 oversettelser© Lingea s.r.o., 2016. Alle rettigheter er forbeholdt.Norsk-svensk ordbok Advancedversion 2.122.200 ämnesrubrik, 4.600 exempel, 37.700 översättningar© Lingea s.r.o., 2016. Med ensamrätt eftertryck förbjudes.