Titles
iconAdvanced
iconAdvanced
Latviešu-angļu vārdnīca Advancedversija 2.119.200 vārdu, 5.200 piemēru, 40.500 tulkojumu© Lingea s.r.o., 2016. Visas autortiesības aizsargātas.Latvian-English Dictionary Advancedversion 2.119.200 entries, 5.200 examples, 40.500 translations© Lingea s.r.o., 2016. All rights reserved.