×

Λεξικά

iconAdvanced
iconAdvanced
Advertisement:
한국어-그리스어 사전 고급 사전판 2.217.400 표제어, 7.600 예, 36.700 번역© Lingea s.r.o., 2019. 저작권 소유Κορεατο-ελληνικό λεξικό Advancedέκδοση 2.217.400 λήμματα, 7.600 παραδείγματα, 36.700 μεταφράσεις© Lingea s.r.o., 2019. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
Advertisement:

Advertisement: