×

Речници

iconAdvanced
iconAdvanced
Advertisement:
한국어-불가리아어 사전 고급 사전판 2.217.300 표제어, 7.300 예, 42.500 번역© Lingea s.r.o., 2019. 저작권 소유Корейско-български речник Учебен речникверсия 2.217.300 речникови единици, 7.300 примери, 42.500 преводи© Lingea s.r.o., 2019. Всички права запазени.
Advertisement:

Advertisement: