λεξικά
iconAdvanced
iconAdvanced
日本語-ギリシア語 上級の辞典第 2.1版18.600 項目, 7.500 用例と熟語, 44.400 訳語© Lingea s.r.o., 2016. 版権所有Ιαπωνο-ελληνικό λεξικό Advancedέκδοση 2.118.600 λήμματα, 7.500 παραδείγματα, 44.400 μεταφράσεις© Lingea s.r.o., 2016. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.