Slovarji
iconAdvanced
iconAdvanced
Hrvatsko-slovenski rječnik Advancedverzija 2.123.600 natuknica, 5.600 primjera, 44.900 prijevoda© Lingea s.r.o., 2016. Sva prava zadržana.Hrvaško-slovenski slovar Advancedverzija 2.123.600 geslo, 5.600 primerov, 44.900 prevoda© Lingea s.r.o., 2016. Vse pravice pridržane.