Pravi slovarji:

 • jasno diferencirani pomeni besed
 • konteksti in predložne zveze
 • izgovarjava
 • primeri uporabe
 • brez zavajajočega avtomatičnega prevajanja

Bistveni za:

 • pravilno branje in slušno razumevanje
 • razumevanje različnih pomenov besed
 • izboljšanje vašega znanja tujega jezika
 • aktivno prevajanje
 • jasno in nedvoumno uporabo prevodov

Novosti:

 • azijski jeziki: kitajščina, japonščina, korejščina
 • pregledi slovnic
 • uporaba besed in druge zanimivosti