Πραγματικα λεξικα:

 • καμία αυτοματοποιημένη μετάφραση
 • παραδείγματα χρήσης
 • πλαίσια και εμπρόθετες φράσεις
 • προφορά και γραμματικές κατηγορίες
 • τακτικές ενημερώσεις

Ουσιωδες για:

 • σωστή κατανόηση κειμένου
 • κατανόηση διαφορετικών σημασιών των λέξεων
 • βελτίωση των γνώσεων σας σε μια ξένη γλώσσα
 • ενεργιτική μετάφραση

Καινοτομιες:

 • Ελληνικά: Εισαγωγή λέξεων με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες
 • Σερβικά: Εισαγωγή λέξεων στα Κυριλλικά
 • εισαγωγή λέξεων χωρίς διακριτικά σημεία
 • χρήση των λέξεων και άλλα ενδιαφέροντα