λεξικά
iconAdvanced
iconAdvanced
Wörterbuch Advanced Deutsch-GriechischVersion 2.125.300 Stichwörter, 2.900 Beispiele, 42.300 Übersetzungen© Lingea s.r.o., 2016. Alle Rechte vorbehalten.Γερμανο-ελληνικό λεξικό Advancedέκδοση 2.125.300 λήμματα, 2.900 παραδείγματα, 42.300 μεταφράσεις© Lingea s.r.o., 2016. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.