×

Λεξικά

iconAdvanced
iconAdvanced
Dictionnaire maxi poche français-grecversion 2.215.400 entrées, 4.400 exemples, 33.200 traductions© Lingea s.r.o., 2023. Tous droits réservésΓαλλο-ελληνικό λεξικό Advancedέκδοση 2.215.400 λήμματα, 4.400 παραδείγματα, 33.200 μεταφράσεις© Lingea s.r.o., 2023. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.