λεξικά
iconAdvanced
iconAdvanced
Dictionnaire maxi poche français-grecversion 2.119.900 entrées, 6.800 exemples, 43.200 traductions© Lingea s.r.o., 2016. Tous droits réservésΓαλλο-ελληνικό λεξικό Advancedέκδοση 2.119.900 λήμματα, 6.800 παραδείγματα, 43.200 μεταφράσεις© Lingea s.r.o., 2016. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.