Ordböcker
iconAdvanced
iconAdvanced
English-Swedish Dictionary Advancedversion 2.120.800 entries, 7.400 examples, 39.000 translations© Lingea s.r.o., 2016. All rights reserved.Engelsk-svensk ordbok Advancedversion 2.120.800 ämnesrubrik, 7.400 exempel, 39.000 översättningar© Lingea s.r.o., 2016. Med ensamrätt eftertryck förbjudes.