×

Slovníky

iconPraktickýiconPoužitie slov
iconPraktický
Advertisement:
English-Slovak Dictionary Largeversion 2.237.500 entries, 18.500 examples, 98.300 translations© Lingea s.r.o., 2019. All rights reserved.Anglicko-slovenský praktický slovníkverzia 2.237.500 hesiel, 18.500 príkladov, 98.300 prekladov© Lingea s.r.o., 2019. Všetky práva vyhradené.
Advertisement:

Advertisement: