Slovníky
iconPraktickýiconPoužitie slov
iconPraktický
English-Slovak Dictionary Largeversion 2.136.400 entries, 13.100 examples, 90.200 translations© Lingea s.r.o., 2016. All rights reserved.Anglicko-slovenský praktický slovníkverzia 2.136.400 hesiel, 13.100 príkladov, 90.200 prekladov© Lingea s.r.o., 2016. Všetky práva vyhradené.