×

辞典

icon上級の辞典
icon上級の辞典
Hrvatsko-japanski rječnik Advancedverzija 2.222.900 natuknica, 5.300 primjera, 46.800 prijevoda© Lingea s.r.o., 2023. Sva prava zadržana.クロアチア語-日本語 上級の辞典第 2.2版22.900 項目, 5.300 用例と熟語, 46.800 訳語© Lingea s.r.o., 2023. 版権所有