×

Λεξικά

iconAdvanced
iconAdvanced
Hrvatsko-grčki rječnik Advancedverzija 2.217.800 natuknica, 3.300 primjera, 33.900 prijevoda© Lingea s.r.o., 2023. Sva prava zadržana.Κροατο-ελληνικό λεξικό Advancedέκδοση 2.217.800 λήμματα, 3.300 παραδείγματα, 33.900 μεταφράσεις© Lingea s.r.o., 2023. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.