Žodynai
iconAdvanced
iconAdvanced
English-Lithuanian Dictionary Advancedversion 2.120.800 entries, 7.400 examples, 39.200 translations© Lingea s.r.o., 2016. All rights reserved.Anglų-lietuvių žodynas Advancedversija 2.120.800 žodžių, 7.400 pavyzdžių, 39.200 vertimų© Lingea s.r.o., 2016. Visos teisės saugomos.