×

词典

icon高级词典
icon高级词典
ไทย-จีน พจนานุกรม Advancedเวอร์ชั่น 2.27.500 คำหลัก, 5.900 ตัวอย่าง, 23.100 คำแปล© Lingea s.r.o., 2020. สงวนลิขสิทธิ์泰语-汉语 高级词典第 2.2版7.500 个单词, 5.900 个例,短语和成语, 23.100 个翻译词© Lingea s.r.o., 2020. 版权所有