×

词典

icon高级词典
icon高级词典
עברי-סיני מילון Advancedגירסה 2.213.700 ערכים, 7.400 דוגמאות, 41.000 תרגומים© Lingea s.r.o., 2020. כול הזכויות שמורות.希伯来语-汉语 高级词典第 2.2版13.700 个单词, 7.400 个例,短语和成语, 41.000 个翻译词© Lingea s.r.o., 2020. 版权所有