×

辞典

icon上級の辞典
icon上級の辞典
עברי-יפני מילון Advancedגירסה 2.213.800 ערכים, 7.500 דוגמאות, 41.700 תרגומים© Lingea s.r.o., 2020. כול הזכויות שמורות.ヘブライ語-日本語 上級の辞典第 2.2版13.800 項目, 7.500 用例と熟語, 41.700 訳語© Lingea s.r.o., 2020. 版権所有