×

Речници

iconAdvanced
iconAdvanced
Hindi-Bulgarian Dictionary Advancedversion 2.218.800 entries, 13.400 examples, 58.600 translations© Lingea s.r.o., 2020. All rights reserved.Хиндско-български речник Учебен речникверсия 2.218.800 речникови единици, 13.400 примери, 58.600 преводи© Lingea s.r.o., 2020. Всички права запазени.