×

Λεξικά

iconAdvanced
iconAdvanced
日本語-ギリシア語 上級の辞典第 2.2版13.800 項目, 5.800 用例と熟語, 34.100 訳語© Lingea s.r.o., 2023. 版権所有Ιαπωνο-ελληνικό λεξικό Advancedέκδοση 2.213.800 λήμματα, 5.800 παραδείγματα, 34.100 μεταφράσεις© Lingea s.r.o., 2023. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.